Dobrodošli na službeni WebCity geoportal Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo na kojem možete pronaći podatke o važećoj prostorno planskoj dokumentaciji Kantona Sarajevo.

Podaci Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo su dostupni korisnicima putem standardiziranih web servisa. Na taj način korisnik u svakom trenutku može provjeriti najažurnije podatke sa naših servera.

Sljedeći setovi podataka su dostupni putem web servisa:

1. Administrativne granice
  • Granica Kantona Sarajevo
  • Granice općina
  • Granice mjesnih zajednica
2. Baza podataka ulica, trgova i mostova

3. Granice obuhvata detaljnih planskih dokumenata
  • Granice usvojenih planova
  • Granice planova u izrad (donešena Odluka o pristupanju) i
  • Korekcije/izmjene i dopune planova
4. Razvojnu plansku dokumentaciju
  • Prostorni plan Kantona Sarajevo (2003 – 2023)
  • Urbanistički planovi Sarajevo, Ilijaš i Hadžići (1986 – 2015)
  • Prostorni plan posebnog obilježja Skakakvac
  • Prostorni plan posebnog obilježja Bijambare

Da bi izvršili pretragu odaberite katastarsku parcelu, katastarsku općinu ili općinu (obavezno koristiti velika slova) te kliknite na odgovarajuće dugme za pretragu.
Svi podaci su informativnog karaktera i ne mogu služiti kao službeni dokument.

Prikazani podaci se ne smiju koristiti u poslovne i komercijalne svrhe niti ustupati trećim licima.
Službeni podaci se izdaju u općinskim službama nadležnim za urbanizam ili Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.
Sliku sadržaja zaslona (engl. screenshot) dozvoljeno je koristiti u javnim prezentacijama, stručnim i znanstveno-istraživačkim objavama pri čemu je korisnik obavezan istaknuti izvor podataka kako slijedi:
gispp.zavodzpr-sa.ba prostorni podaci Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.


Za pristup javnom geoportalu kliknite na sliku ispod:

WebCity

Za registrovane korisnike kliknite na sliku ispod:

WebCity